Irish Subtitles – Fotheidil i nGaeilge

It’s common for video in Irish to have English subtitles so that those without Irish can know what the speakers mean. As a learner, however, I would usually rather have subtitles in Irish so I can know what the speakers are actually saying. Unfortunately there is not a lot of Irish-subtitled material out there.

I have started making Irish subtitles on my own for use in class, and they’ve been well-liked. Working with the subtitled video, in combination with the ability to easily pause it, repeat it, and slow it down, has been helpful in developing our aural comprehension.

You can read here about how I have gotten subtitles to work, and you can download and use yourself the subtitles I have created so far. Feedback and additional information welcome.

Posted in In English | Leave a comment

Tuairimí Swype a Dó

“dúirt” –> “sorry”
“fáilte” –> “failure”
“[is] fearr” –> “great”

Posted in As Gaeilge, In English | 2 Comments

Tuairimí Swype

Is mór an cúnamh dom an aip Swype. Tá sé i bhfad níos tapúla téacs a chur isteach i nguthán Android leis. Tarraingíonn mé méar ar an mhéarchláir fíorúil agus déanann Swype iarracht an focal atá ar intinn agat a obair amach.

The Swype app is a big help. It’s a lot faster inputting text into an Android phone. I drag my finger across the virtual keyboard and Swype tries to figure out the word I had in mind.

Tá sé sin ceart go leor, agus tá an píosa bogearraí siúd réasúnta cliste. Níl mórán Gaeilge foghlamtha aige fós, áfach. Mar gheall ar sin bíonn tuairimí ar leith aige ar cén focal atáim ag lorg, tuairimí nach réitíonn le mo rúnsa. Is cosúil le ceartaitheoir litrithe é, ach déanann sé athruithe níos fiáine níos minice. Luíonn sé le réasún toisc gur inneall tomhais é seachas inneall ceartúcháin tar éis an tsaol. Tá orm a bheith ag faire air chun é a choinneal faoi smacht.

That’s all fine and good, and the software is fairly clever. However, it hasn’t learned a lot of Irish yet. Therefore it’s full of opinions about the word I’m looking for that don’t square with what I intended. It’s like a spell-checker, except that it makes wilder and more frequent changes. That’s understandable, since it’s not really a correction engine but a guessing engine. I have pay attention to keep it in line.

Samplaí de na tuairimí Swype:

Some of Swype’s greatest hits:

“bíodh” –> “bosh”
“leabhar” –> “caviar”
“[le] haghaidh” –> “vanquish”
“Ó Domhnaill” –> “combination”
“baintreach” –> “nanotech”

Posted in As Gaeilge, In English | Leave a comment

Raidió na Gaeilge

Bhuail mé le fear oíche Dé Luan agus i rith comhrá ar Ghaeilge sna meáin, luaigh sé go bhfuil rud ag dó na geirbe aige ná “Raidió na Gaeltachta”. Tá seisean sásta leis an eagraíocht agus a bheith ag éisteacht leis, ach ní thaitníonn an t-ainm atá air leis.

Last Monday night I was in conversation with a guy I had just met, and in the course of conversation about Irish media he mentioned that “Raidió na Gaeltachta” bugs him. He has no problem with the organization or with listening to it, but he doesn’t like the name.

Is Baile Átha Cliathach é agus is Gaeilgeoir ina fhichidí é, agus ní bhaineann a shaol féin leis an gcósta thiar na tíre agus ní ionannaíonn sé leis na gceantair a thugtar “Gaeltacht” orthu go traidisiúnta. Nach luíonn a ghearrán le réasún? Nach gcuireann an focal siúd i gcuimhne duit ba is báid iascaireachta is maireachtáil nach bhfuil ag an lucht na cathrach mhóir le glúine?

He’s a Dubliner and a Irish speaker in his twenties. He’s not plugged into the west coast and doesn’t identify with the areas traditionally dubbed “The Gaeltacht”. Doesn’t he have a point? Doesn’t that word call to mind cows and fishing boats and a life city people haven’t had for generations?

Cén dochar RnaG a athbhaisteadh “Raidió na Gaeilge”? Ní bheadh aon athrú ar an leasainm ná ar an URL. B’fhéidir go mbeadh leas ann. (Leis an fhirinne a rá, ní dhiúltóinn caoch súile do mo leithéidse anseo sna SAM freisin.)

What would be the problem with renaming RnaG to “Raidió na Gaeilge”? Neither the nickname nor the URL would change. It might do some good. (Truth to tell, I wouldn’t say no to a nod to people like me here in the States, too.)

Posted in As Gaeilge, In English | Leave a comment

Ba mhaith liom níos mó eolais roimh magadh a déanamh fút

Is ar an tríú nó ceathrú uair le déanaí a chonaic mé an uimhirchlár “CCCP” agus mé ar mo bhealach abhaile inné. Greamaithe de BWM 750 Li a bhí sé, de charr a bhfuil costas breis is €60,000 air. Today on the way home I saw the license plate “CCCP” for third or fourth time recently, perched on the back of a BMW 750 Li, a car that costs over $85,000.
BMW logoCCCPBMW logo
An bhfuil géarchúis dhomhain le tabhairt dúinn ag mo dhuine taobh istigh na bhfuinneoga dhorcha sin? An bhfuil ann ach íoróin shuarach searbh? Níl mé cinnte cad a thuiscint as gan an scéal iomlán a bheith agam. Does this person have some deep insight to give us from behind those tinted windows? Is it nothing more than cheap irony? I don’t know what to think without the full story.
Tá mé in ann go maith scéil a chumadh, áfach: Reaganite bródúil as an bua na gcaipitlí ar na Sóivéidí agus ag ag bualadh a sciath; dochtúir a fuar a cuid oideachais sa Rúis sna 70s agus dá bhrí sin faoi rath anois; ollamh cumhach ag dul in aois a raibh an-díograis aige, tráth. However, I certainly am able to make things up: a proud Reaganite flaunting the capitalist victory over the Soviets; a doctor who is now prospering due to her Russian education in the 70s; an aging, wistful professor who was once a true believer.
Posted in As Gaeilge, In English | Leave a comment

An bunnyrang agus an hardrang

Bhí muid ag freastail ar gcomhdháil “Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching” ag Ollscoil Notre Dame ar dtús na seachtaine seo caite. Bhí Karen ar an gclár mar fhoghlaimeoir chun a scéal pearsanta na Gaeilge a mhíniú. Luaigh sí nach raibh meánrang ar fáil i Chicago tar éis an chéad bhliain caite againn ar an teanga. Céard a dúirt sí faoi a raibh orainn i ndiaidh sin? “Chuamar ón bunnyrang díreach go dtí an hardrang.” Ó an bhean sin atá agam!

At the beginning of last week we attended the “Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching” conference at the University of Notre Dame. Karen was on the docket to relate her story as a learner of Irish. She mentioned that after our first year of Irish we didn’t have an intermediate class in Chicago. What did she say about what we had to do next? “We went straight from the bunnyrang to the hardrang.” That’s my girl!

Posted in As Gaeilge, In English | Leave a comment

Gang aft agley

It was pointed out to me yesterday that our Irish friends would not commonly know the word “doofus“. (It doesn’t even appear in the 1989 edition of the OED. Catch up, Britain!) The Americans, of course, will not be familiar with “cainteoir“. Ergo, at least half of this blog’s name is lost on almost everyone. “The best-laid schemes o’ mice and men gang aft agley.”

I think there’s an old show biz admonition not to fall in love with your own material. I obviously don’t hang around enough old show biz.

Non-Irish speakers,  “cainteoir” is a person who is a speaker. “Cainteoir dúchais” means someone who speaks Irish from birth, a native speaker. “Dúchais” sounds kinda like “doofus” if you have fallen in love with your own material.

Non-American English speakers, “doofus” is a slow-witted, thick, or foolish person. “Doofus” sounds kinda like “dúchais” if you have fallen in love with your own material.

Posted in In English | Leave a comment

Céard le tabhairt ar an guthán naofa?

Tugadh go minic “The Jesus Phone” ar an iPhone. Cloisim féin é go minic, ar aon nós, agus mé san oifig i measc na dearthóirí agus innealtóirí. Úsáidtear an téarma siúd ag cuid daoine mar moladh, agus ag cuid eile go ciniciúil. Pé brí ann, má úsáideann tú an leasainm sin, tá tú ag admháil gur objet faoi leith atá ann.

An bhféidir liom “Íosaghuthán” a thabhairt air agus gan a bheith i mo cheap magaidh?

Posted in As Gaeilge | Leave a comment

Tús maith, leath na hoibre

Bhí mé ag comhrá i lár na hoíche bliain nó dó ó shin le cairde dár gcuid ag deireadh seachtaine na Gaeilge–an ceann suite i mBloomington, Indiana, b’fhéidir, nó i Maidson, Wisconsin nó Winona, Minnesota–agus rith sé liom go mbeadh teideal maith é “Cainteoir Doofus”.  Tá sé oiriúnach mar ainm bhlag toisc gur bhfeileann sé ardán bhladaire mar seo, agus mé ach i mo fhoghlaimeoir. An dteastaionn aon eolas uait seachas “Doofus” sa teideal?

Tá seanfhocal ann: “tús maith, leath na hoibre”. Seo an tús. Céard é sin an leath eile? Sin an obair, nach ea?

In late-night conversation with friends at an Irish language immersion weekend a year or two ago–Bloomington, Indiana or Madison, Wisconsin or Winona, Minnesota–it occurred to me that “Cainteoir Doofus” would be a fitting title for the blog of a learner like me. How much more do you need to know about this-here platform than “Doofus” in the title?

The old saying goes “a good start is half the work”. Here’s the start. The other half? Well, that’s the work, isn’t it?

Posted in As Gaeilge, In English | Leave a comment