Tuairimí Swype

Is mór an cúnamh dom an aip Swype. Tá sé i bhfad níos tapúla téacs a chur isteach i nguthán Android leis. Tarraingíonn mé méar ar an mhéarchláir fíorúil agus déanann Swype iarracht an focal atá ar intinn agat a obair amach.

The Swype app is a big help. It’s a lot faster inputting text into an Android phone. I drag my finger across the virtual keyboard and Swype tries to figure out the word I had in mind.

Tá sé sin ceart go leor, agus tá an píosa bogearraí siúd réasúnta cliste. Níl mórán Gaeilge foghlamtha aige fós, áfach. Mar gheall ar sin bíonn tuairimí ar leith aige ar cén focal atáim ag lorg, tuairimí nach réitíonn le mo rúnsa. Is cosúil le ceartaitheoir litrithe é, ach déanann sé athruithe níos fiáine níos minice. Luíonn sé le réasún toisc gur inneall tomhais é seachas inneall ceartúcháin tar éis an tsaol. Tá orm a bheith ag faire air chun é a choinneal faoi smacht.

That’s all fine and good, and the software is fairly clever. However, it hasn’t learned a lot of Irish yet. Therefore it’s full of opinions about the word I’m looking for that don’t square with what I intended. It’s like a spell-checker, except that it makes wilder and more frequent changes. That’s understandable, since it’s not really a correction engine but a guessing engine. I have pay attention to keep it in line.

Samplaí de na tuairimí Swype:

Some of Swype’s greatest hits:

“bíodh” –> “bosh”
“leabhar” –> “caviar”
“[le] haghaidh” –> “vanquish”
“Ó Domhnaill” –> “combination”
“baintreach” –> “nanotech”

This entry was posted in As Gaeilge, In English. Bookmark the permalink.

Comments are closed.