An bunnyrang agus an hardrang

Bhí muid ag freastail ar gcomhdháil “Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching” ag Ollscoil Notre Dame ar dtús na seachtaine seo caite. Bhí Karen ar an gclár mar fhoghlaimeoir chun a scéal pearsanta na Gaeilge a mhíniú. Luaigh sí nach raibh meánrang ar fáil i Chicago tar éis an chéad bhliain caite againn ar an teanga. Céard a dúirt sí faoi a raibh orainn i ndiaidh sin? “Chuamar ón bunnyrang díreach go dtí an hardrang.” Ó an bhean sin atá agam!

At the beginning of last week we attended the “Inter-changes: Irish Language Learning & Teaching” conference at the University of Notre Dame. Karen was on the docket to relate her story as a learner of Irish. She mentioned that after our first year of Irish we didn’t have an intermediate class in Chicago. What did she say about what we had to do next? “We went straight from the bunnyrang to the hardrang.” That’s my girl!

This entry was posted in As Gaeilge, In English. Bookmark the permalink.

Comments are closed.